Obchodné a Reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop Svet USB.

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vyplyvajú z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Predmetom je nákup a predaj tovaru na stránke internetového obchodu Svet USB, ktorého prevádzkovateľom (predávajúcim) je spoločnosť ………… Bratislava.

Kupujúcim sa rozumie každá fyzická a právnická osoba, ktorá odošle elektronickú objednávku.

2.Ceny
2.1. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu Svet USB sú určené pre produkty, pri ktorých sa označenie o výške ceny nachádza. Ceny sa vzťahujú výhradne na produkt a nezahŕňajú poplatky za dopravu alebo iné služby.

2.2. Cena sa zvyčajne vzťahuje na 1 ks produktu. Ceny sú uvedené aj s dph. Firma ……… trade je platcom DPH.

3.Objednanie tovaru

3.1. Kupujúci je pre správne prijatie a vybavenie objednávky povinný správne vyplniť údaje vyžadované elektronickým formulárnym systémom. Odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s tu uvádzanými obchodnými podmienkami.

3.2. Po správne odoslanej objednávke príde kupujúcemu potvrdzjúci e-mail na adresu udanú pri registrácií so všeobecnými informáciami o objednávke.

3.3. Kupujúci sa zaväzuje vyplniť údaje v objednávke presne a pravdivo.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo pri väčších alebo neobvyklých objednávkach telefonicky alebo inak kontaktovať kupujúceho a potvrdiť tak objednávku.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že:
–má podozrenie, že kupujúci nemá seriózny záujem o prevzatie tovaru
– objednávkový formulár je nesprávne alebo neúplne vyplnený a predávajúci tak nemá možnosť si objednávku overiť
– objednaným tovarom už predávajúci nedisponuje a nie je možné ho tak dodať
– cena tovaru sa u dodávajúcej strany zmenila, čo ovplyvnilo aj výslednú predajnú sumu

4. Spôsob platby

4.1. Dobierka

Kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri jeho prevziatí kuriérovi v hotovosti (Kuriér môže pre bezpečné odovzdanie tovaru a overenie totožnosti požadovať preukázanie sa Občianskym preukazom). Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru. Daňový doklad s kúpnou cenou a DPH býva pribalený v balení.

4.2. Platba pomocou platobnej karty a prevodom na účet

Kupujúci môže za tovar zaplatiť cez svoju platobnú kartu priamo na webstránke alebo bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa. Po pripísaní peňažnej sumy na náš účet bude objednávka vybavená a expedovaná.

5. Spôsob prepravy

5.1. Tovar je posielaný zákazníkovi výlučne cez Slovenskú poštu. Doručenie zásielky od odovzdania k prepravcovi trvá zvyčajne 1-3 pracovné dni. Cena za dopravu bude jasne vyčíslená pri každej objednávke. Predávajúci sa pri individuálnych alebo neštandardných objednávkach môže s kupujúcim dohodnúť na individuálnej doprave i cene dopravy.

5.1 Prevádzkovateľ zasiela tovar iba v rámci Slovenskej Republiky. Po telefonickom a mailovom dohodnutí s kupujúcim je možné zvoliť individuálne platobné, či dodacie podmienky.

6. Dodanie tovaru

Prevádzkovateľ nezodpovedá za omeškanie dodania zo strany doručovateľa (pošta, kuriér).

6.1. Tovar je dodaný spôsobom, ktorý je zahrnutý v objednávke.

Ak kupujúci uvedie v objednávke osobný odber, nebude mu dodanie účtované a tovar bude pripravený na vybranej prevádzke.

6.2. Ak si kupujúci vyberie zásielkové dodanie tovaru, bude mu účtovaná cena, o ktorej bude v objednávke riadne informovaný. Cena za dopravu nie je zarátaná v cene produktu. Poplatok za dopravu je vypočítaný podľa štandardných cien ustanovených zmluvným prepravcom.

6.3. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať prípadné možné poškodenia a tie uviesť do preberacích dokumentov. Vážne poškodenú zásielku sa zákazníkovi neodporúča preberať. Akékoľvek mechanické poškodenia zistené alebo oznámené po prevzatí zásielky predávajúci nemusí akceptovať.

7. Časové vybavenie objednávky

Prijaté objednávky expedujeme do 7 dní od potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nemožnosti dodať tovar v časovej lehote. Predávajúci je povinný o takejto zmene kupujúceho informovať mailom alebo telefonicky. Po prevzatí tovaru prepravcom trvá zvyčajne doprava 1 – 3 pracovné dni. Kupujúci zaškrtnutím VOP súhlasí s predĺžením doručenia tovaru v prípade, ak to vyžadujú okolnosti.

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci ma právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, čo mu umožňuje zákon (§7 ods.1 zákona č.102/2014 Z.z.), ak mu bol tovar doručený na jeho adresu kuriérom, či poštou. Nie však v prípade, ak si tovar prebral osobne na prevádzke.

V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci (najlacnejším možným spôsobom, aký predávajúci vo svojom eshope ponúka) nepoškodený tovar na vlastné náklady (nie dobierkou) späť na adresu, ktorú si mailom, či telefonicky dohodne s prevádzkovateľom e-shopu Svet USB, ktorý mu, v prípade, že bude výrobok nepoškodený, do 14 dní vráti celú sumu za tovar+cenu za poštovné.

9. Záručná doba

Záručná doba na predávaný tovar býva zvyčajne 24 mesiacov pokiaľ nie je stanovené inak. Predávajúci je povinný dodať k tovaru daňový doklad alebo záručný list. Záručná doba sa vzťahuje len na produkty zakúpené v internetovom obchode Svet USB. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri výrobe, manipulácií alebo balení produktu. Nie je zodpovedný za chyby a poškodenia tovaru, ktoré nevznikli jeho chybou a zapríčinením, poprípade zlou manipuláciou s tovarom zo strany zákazníka. Reklamácia je riešená reklamačným poriadkom.

Právna doložka

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkovi sú uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať informácie o osobných údajoch žiadnym osobám tretej strany. Výnimkou sú prepravcovia, ktorým sú pre splnenie povinnosti doručenia tovaru poskytnuté pri registrácií základné informácie o zákazníkovi.

Kupujúci dáva pri uzatvorení kúpnej zmluvy a registrácií svoj súhlas so spracovaním a použitím osobných informácií na účeli spracovania objednávky. Osobné údaje zákazníkov sú zachované a zálohované pre prípadné reklamácie, či iné problémy s tovarom.

Kupujúci pri podpísaní kúpnej zmluvy (vytvorenia objednávky) uvádza nasledovné osobné informácie: meno a priezvisko, dodaciu adresu (poprípade bydlisko), emailovú adresu a telefónne číslo, fakturačnú adresu (ak je odlišná od adresy doručenia) a daňové údaje (IČO, DIČ, IČ DPH)-čo je potrebné v prípade právnickej osoby, poprípade kontaktnú osobu a jej údaje.

Kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky súhlasí s použitím pravdivo vyplnených osobných údajov za účelom správneho spracovania objednávky.

Všetky platby vykonávané skrz elektronické bankovníctvo prebiehajú na stránkach banky pri najväčšej ochrane osobných údajov.

Databáza osobných údajov nie je určená na predaj, prenájom alebo poskytovanie tretej strane.

Záverečné ustanovenie

Všetky materiály publikované na stránke internetového obchodu sú chránené autorským zákonom. Žiadne časti stránky ako sú dizajn, texty, popisy výrobkov, fotografie, prvky, časti stránky, názvy, nemôžu byť kopírované ani inak šírené bez súhlasu majiteľa autorských práv a prevádzkovateľa e-shopu Svet USB.

Tieto VOP sú platné od 15.9.2015 a prevádzkovateľ má právo zmeniť ich aj bez predchádzajúcich upozornení.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE e-shop SVET USB

1. Všeobecné ustanovenia:

Tento reklamačný poriadok (ďalej len „RP“) bol spracovaný podľa zákona 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a v súlade so zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby.

Predávajúcim (prevádzkovateľom) je spoločnosť ……………….  Bratislava.

Kupujúcim, ktorý má právo uplatniť si reklamáciu, sa rozumie každá fyzická a právnická osoba, ktorá odošle elektronickú objednávku a riadne za ňu zaplatí.

RP upravuje reklamačné podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade so zákonom.

Kupujúci má právo v zmysle ustanovenia §7 zákona 102/2014 od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať rovnakým spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné posielať doporučene (poprípade s poistením zásielky+ako je uvedené v Ochodných podmienkach) nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Doporučene neznamená na dobierku. Tovar, vrátený do 14 dní musí obsahovať celé komplet balenie tak, ako bol kúpený a v stave, v akom bol doručený.

Kupujúci môže, v zmysle tohoto RP, uplatniť svoju reklamáciu písomne (na adresu prevádzkovateľa, alebo kamenných prevádzok), elektronickou poštou alebo osobne.

2. Obsah Reklamácie

Obsahom reklamácie sa rozumie:
-celé meno a adresu kupujúceho
-dátum reklamácie a kúpi produktu
-blok z registračnej pokladne alebo záručný list
-podpis objednávateľa reklamácie, alebo podpis inej oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom (ak reklamuje výrobok osoba, ktorá neuzavrela elektronickú zmluvu-objednávku s prevádzkovateľom).

V prípade, že reklamácia nebude obsahovať uvedené náležitosti, bude považovaná za neoprávnenú.

Záruku tiež nebude možné uplatniť v prípade, ak z tovaru bola odstránená záručná plomba, prípadne ak je tovar poškodený iným neoprávneným zásahom. Plomba slúži na identifikáciu skutočnosti, že tovar bol zakúpený v našej spoločnosti (o jej nalepení a mieste nalepenia bude kupujúci vopred oboznámený).

Právne dodatky

Reklamácia sa vybavuje do 30 dní odo dňa jej uplatnenia (doručenie úplnej reklamácie k predajcovi) a objednávateľ bude o výsledku informovaný písomným vyrozumením.

Všetky ostatné právne kroky a postupy neupravené týmto RP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok, z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia, kedykoľvek meniť alebo dopĺňať aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento RP je platný od 15. septembra 2015